Aanmelden & procedure

Aanmelden kan telefonisch op nummer 0570 564129. Meestal hoort u dan een antwoordapparaat. Spreek uw naam en telefoonnummer in; dan bel ik u zo snel mogelijk terug, vaak al dezelfde dag. Ook kunt u zich via deze site bij ‘contact’ aanmelden.

De eerste afspraak is de intake. Neem dan mee: uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID kaart), uw pasje van de zorgverzekeraar en (als u die heeft) de verwijsbrief van uw verwijzer (huisarts, tandarts of specialist). De afspraken duren maximaal een half uur.

Logopedie maakt deel uit van de basisverzekering. Dit betekent dat logopedie betaald wordt door de zorgverzekeraar. Logopedie Olst heeft voor het jaar 2018 contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.
Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt het eigen risico. De zorgverzekeraar verrekent dit met u.

Logopedie Olst werkt op basis van wetenschappelijke principes. Behandelingen zijn wetenschappelijk onderbouwd, dus evidence based. Dat houdt óók in dat ouders (zoveel mogelijk) bij de behandeling aanwezig moeten zijn. Ook is het belangrijk dat, wat er geoefend wordt tijdens de logopedische behandeling, thuis geoefend wordt. De zorgverzekeraars verwachten dit ook van de logopedist en ouders/verzorgers. Een groot aantal zorgverzekeraars eist zelfs de aanwezigheid van een ouder bij de behandeling!

 

Logopedie Olst is DTL proof. Dit betekent dat Logopedie Olst Direct Toegankelijk is. U kunt zich zonder verwijzing aanmelden. Daartoe wordt een zorgvuldige aanmelding doorlopen. Indien er geen bijkomende bijzonderheden zijn, kan de logopedische behandeling starten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.