Kwaliteit

Petra Koekkoek en Iris Best zijn beide Kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Petra Koekkoek onder nummer 39900185391 en Iris Best onder nummer 29911493491


klik hier voor de website van het kwaliteitsregister

Petra heeft een zeer ruime ervaring in het behandelen van kinderen met taalontwikkelingsproblemen en daartoe heeft zij ook veel cursussen gevolgd waaronder Communicatieve Taaltherapie en Denkstimulerende Gespreksmethodieken. Ook door het begeleiden en behandelen van kinderen in speciaal basisonderwijs is haar expertise daarin gegroeid. Zij heeft de cursus Hodson & Paden gevolgd voor de behandeling van kinderen met fonologische problemen. Ook is zij geschoold in het behandelen en begeleiden van (jonge) kinderen met (ernstige) gedragsproblemen en/of communicatieproblemen tgv Autisme Spectrum Stoornissen.

Zij heeft extra scholing gevolgd voor het begeleiden van kinderen met schisis. Kinderen met een arrangement vanuit een cluster 2, 3 of 4 school, het speciaal onderwijs, kunnen ook in de praktijk begeleid worden en natuurlijk ook kinderen die naar school gaan in Olst en extra begeleiding nodig hebben bij Passend Onderwijs!

Ook is Petra een geregistreerd preverbaal logopedist. Zij begeleidt en behandelt baby’s en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen. Dit gebeurt veelal aan huis.

Afwijkende mondgewoonten en afwijkend slikken bij kinderen wordt behandeld mbv OroMyoFunctioneleTherapie, OMFT door zowel Iris als Petra.

Petra is tevens geschoold in het behandelen en begeleiden van kinderen en volwassenen met stem- en ademingsproblemen. Daartoe kan gebruik worden gemaakt van stembehandelingsmethoden Pahn, Coblenzer, Smith, LaxVox. Ook heeft zij een ruime ervaring in het behandelen en begeleiden van (jong)volwassenen met ademingsproblemen waaronder hyperventilatie.

Iris start binnenkort met de Hanen-opleiding.

In de behandeling kan gebruik gemaakt worden van Rationele Emotieve Therapie (RET). Ook aspecten c.q. behandelwijzen uit de S.I. (Sensorische Informatieverwerking) kunnen een goede ondersteuning bieden in de begeleiding van kinderen met ASS of ADHD.

Petra Koekkoek geeft regelmatig presentaties over logopedie aan ouders, scholen, instellingen en  bedrijven.

Iris en Petra zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, de beroepsvereniging voor logopedisten. Petra is aangesloten bij Kwaliteitskring Logopedie Midden IJssel. Logopedisten uit de regio Deventer e.o. vormen deze Kwaliteitskring. Zij overleggen regelmatig over o.a. vakinhoudelijke aspecten. Ook volgen zij soms gezamenlijk dezelfde cursussen zoals Sensorisch Informatieverwerking, RET en Hodson & Paden.

Samenwerking is erg belangrijk. Daarom hebben de logopedisten in de regio zich extra verenigd in een samenwerkingsverband: LOGIS :  LOGopedisten In Samenwerking. Dit zijn de praktijken in Holten, Nieuw-Heeten, Diepenveen, Schalkhaar, Colmschate, Bathmen, Deventer, Gorssel, Warnsveld, Wilp en Twello en logopedie Olst. In deze praktijken zijn alle disciplines en specialisaties binnen de logopedie te vinden. Door deze samenwerking is al deze kennis en expertise snel en makkelijk te delen. Ook u als patiënt/cliënt heeft daar voordeel van! www.logismiddenijssel.nl

FEESTJE! De logopedisten van LOGIS vieren een feestje omdat zij allemaal KWALITEITSgeregistreerd zijn.
LOGIS viert de kwaliteit!

Logopedie Olst is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0821 4088

    Klik hier voor de website van de NVLF

Reactiemogelijkheid is gesloten