Kwaliteit

Ruim 30 jaar geleden heb ik, Petra Koekkoek, mijn logopediepraktijk Logopedie Olst gestart. Al drie decennia vertrouwd in Olst.
Geen grote praktijk met veel medewerkers en wisselingen. Wel een praktijk waar de ‘patiënt’ centraal staat, waar de mens/het kind belangrijk is. Ook een praktijk die voldoet aan de kwaliteiteisen die door de beroepsvereniging NVLF en alle Zorgverzekeraars geëist wordt. Ik ben Kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 39900185391.


klik hier voor de website van het kwaliteitsregister

Ik heb een zeer ruime ervaring in het behandelen van kinderen met spraak-taalontwikkelingsproblemen, ook door mijn werk in het speciaal basisonderwijs (sinds 1988). Ook behandel ik veel volwassenen. Uiteraard heb ik ook veel cursussen gevolgd:
– Communicatieve Taaltherapie
– Denkstimulerende Gespreksmethodieken
– LOGO 3000
– Hodson & Paden (voor kinderen met fonologische problemen
– SBO/SO training in het behandelen en begeleiden van (jonge) kinderen met (ernstige) gedragsproblemen en/of communicatieproblemen tgv Autisme Spectrum Stoornissen en/of ADHD
– speciale cursus Schisis
– PROMPT
– OMFT (OroMyoFunctioneleTherapie) voor kinderen met afwijkende mondgewoonten en afwijkend slikken
– Mind the Voice, stemtherapie
– Afasie in de eerste lijn
– Ontwikkeling van Executieve Functies bij kinderen
Kinderen met een arrangement vanuit een cluster 2, 3 of 4 school, het speciaal onderwijs, kunnen ook in de praktijk begeleid worden en natuurlijk ook kinderen die naar school gaan in Olst en extra begeleiding nodig hebben bij Passend Onderwijs! Denk daarbij aan kinderen met problemen in het beginnend lezen (auditieve vaardigheden) en kinderen met taalproblemen.

Ik ben daarnaast ook een Preverbaal Logopedist. Ik begeleid en behandel baby’s en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen. Dit gebeurt meestal  aan huis.

Voor het behandelen en begeleiden van kinderen en volwassenen met stem- en ademingsproblemen heb ik verschillende cursussen gedaan. Ik maak daarbij gebruik van stembehandelingsmethoden Pahn, Coblenzer, Smith, LaxVox en Mind the Voice. Ook heb ik een ruime ervaring in het behandelen en begeleiden van (jong)volwassenen met ademingsproblemen waaronder hyperventilatie.

Ook ouderen kunnen goed terecht bij Logopedie Olst. Ik ben geschoold in slikbehandeling en ook in spraak- en taalbehandeling bij neurologische stoornissen zoals afasie, dementie, dysarthrie.

In de behandeling kan gebruik gemaakt worden van Rationele Emotieve Therapie (RET). Ook aspecten c.q. behandelwijzen uit de S.I. (Sensorische Informatieverwerking) kunnen een goede ondersteuning bieden in de begeleiding van kinderen met ASS of ADHD.

Regelmatig geef ik presentaties en/of workshops over logopedie aan ouders, scholen, instellingen en  bedrijven.

Om op de hoogte te blijven in mijn vak volg ik veel cursussen. Maar kwaliteit is meer dan cursussen volgen. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten. Ook ben ik aangesloten bij Kwaliteitskring Logopedie Midden IJssel. Logopedisten uit de regio Deventer e.o. vormen deze Kwaliteitskring. Wij overleggen regelmatig over o.a. vakinhoudelijke aspecten. Ook volgen wij soms gezamenlijk dezelfde cursussen zoals Sensorisch Informatieverwerking, RET en Hodson & Paden.

Samenwerking is erg belangrijk. Daarom hebben de logopedisten in de regio zich extra verenigd in een samenwerkingsverband: LOGIS :  LOGopedisten In Samenwerking. Dit zijn de praktijken in Holten, Nieuw-Heeten, Diepenveen, Schalkhaar, Colmschate, Bathmen, Deventer, Gorssel, Warnsveld, Wilp en Twello en logopedie Olst. In deze praktijken zijn alle disciplines en specialisaties binnen de logopedie te vinden. Door deze samenwerking is al deze kennis en expertise snel en makkelijk te delen. Ook u als patiënt/cliënt heeft daar voordeel van! In geval van ziekte nemen wij voor elkaar waar. Zo is de continuïteit gewaarborgd. www.logismiddenijssel.nl

FEESTJE! De logopedisten van LOGIS vieren een feestje omdat zij allemaal KWALITEITSgeregistreerd zijn.
LOGIS viert de kwaliteit!

Logopedie Olst is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0821 4088

    Klik hier voor de website van de NVLF

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.