Wat is logopedie ?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken.
Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Er vindt steeds meer wetenschappelijk onderzoek plaats naar de effecten van logopedie.  Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg of paramedische zorg. Deze zorg wordt ook deels geboden in het onderwijs.

Door de invoering van Passend Onderwijs zijn er meer kinderen in het regulier onderwijs met een zorgvraag. Logopedie Olst is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van kinderen met een speciale zorgvraag.

Wanneer is logopedie nodig?

Geen enkele klacht is gelijk. Per patiënt kan een klacht anders ervaren worden. Om logopedie in te zetten wordt dus eerst gekeken naar de ernst van de klacht. Hoeveel last ervaart de patiënt ervan. Dat kan bij stem anders zijn dan bijvoorbeeld bij taal of spraak.
Een logopedische stoornis kan verschillende oorzaken hebben. Bij kinderen heeft het vaak te maken met de groeifase. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van spraak en taal. Die verloopt niet bij ieder kind even snel.
Logopedische hulp is soms nodig voor pasgeboren baby’s die moeten leren slikken. In veel gevallen zijn deze kinderen te vroeg geboren.
Ook aanleg kan een rol spelen, zoals bij stotteren of leesproblemen. Klachten op een ander gebied, zoals gedragsproblemen, kunnen voortkomen uit taalproblematiek. Dit heeft dan weer gevolgen voor het leren op school en de sociale ontwikkeling.

Kind en Taal

Vaak denkt men dat logopedie aan kinderen gegeven wordt. Dit idee is niet juist. Circa een derde van de patiënten/cliënten bij Logopedie Olst zijn volwassenen. Vaak gaat het dan om ademingsproblemen zoals hyperventilatie, stemproblemen, slikstoornissen en taal- en/of articulatieproblemen als gevolg van hersenletsel, bijvoorbeeld een hersenbloeding.

De stem

De ouder wordende stem

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.