Logopedie Olst

Als u problemen ervaart bij communiceren, slikken of de ademhaling.  Logopedie Olst heeft in 2022 via Qualiview een waardering van 9,3 gekregen van cliënten en heeft daarmee van Qualizorg BV het Certificaat 'Praktijk met Zorg' ontvangen!

Kwaliteit

Logopedie Olst is een kleine logopediepraktijk. Door deze kleinschaligheid is er veel aandacht voor een persoonlijke benadering. U bent bij ons geen nummer! Een gevaar van 'een kleine praktijk zijn' is dat je te weinig zou kunnen weten van wat er gebeurt in de zorg.  Om dit te voorkomen is Logopedie Olst lid van Samenwerkingsverband LOGIS. Bij LOGIS (LOgopedisten In Samenwerking) zijn alle logopediepraktijken in de regio Zuid-West Overijssel aangesloten. Als LOGIS hebben wij vaak (vakinhoudelijk)overleg; wij maken en geven folders/brochures uit; wij geven gezamenlijk voorlichting en in geval van ziekte vervangen wij elkaar. Wij vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen. Kwaliteit in kennis en kunde en in de persoonlijke benadering vormen de basis van ons werk.

Om deze kwaliteit te kunnen bieden en op peil te houden zijn wij actief: wij volgen regelmatig na- en bijscholing door het volgen van cursussen en het bijwonen van congressen. De logopedisten van Logopedie Olst zijn Kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en wij werken volgens de richtlijnen van de Kwaliteitstoets (audit) en de richtlijnen van de beroepsvereniging, de NVLF. Ook zijn wij lid van een Kwaliteitskring van de NVLF waar volgens vaste protocollen vakinhoudelijk overleg gevoerd wordt en waar ook intercollegiale toetsing plaatsvindt.

De logopedisten van Logopedie Olst, Petra Koekkoek en Lieke Hamer zijn allebei logopedist en hebben daarnaast ook een academische verdieping gemaakt; beiden zijn academisch geschoold.

Ook willen wij graag van u weten hoe u de logopedische behandeling ervaren heeft. Daarom is er na de behandeling een anoniem klantervaringsonderzoek. U krijgt na afloop daarvoor een mail van Qualizorg. Wilt u deze invullen? Met uw mening kunnen wij ons nog verder verbeteren. 

Logopedie Olst heeft het Certificaat 'Praktijk met Zorg' van Qualizorg ontvangen omdat de praktijk gemiddeld een 9,3 scoorde in 2022! Hartelijk dank voor de mooie beoordelingen van iedereen. Wij werken er hard aan om 2023 minstens net zo mooi te maken. 

  

E-mailen
Bellen
Info