Logopedie Olst

Als u problemen ervaart bij communiceren, slikken of de ademhaling.  Logopedie Olst heeft in 2022 via Qualiview een waardering van 9,3 gekregen van cliënten en heeft daarmee van Qualizorg BV het Certificaat 'Praktijk met Zorg' ontvangen!

Wat is logopedie?


Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, ademhaling, spraak, taal, gehoor of slikken en is niet leeftijdsgebonden. 
Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Er vindt steeds meer wetenschappelijk onderzoek plaats naar de effecten van logopedie. Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg of paramedische zorg. Logopedisten werken op verschillende plekken: bijvoorbeeld een vrijgevestigde praktijk, een ziekenhuis, een verpleeghuis, een audiologisch centrum of in het onderwijs.

Logopedie Olst is een allround logopediepraktijk met verschillende specialisaties: preverbale logopedie, stemtherapie, logopedie bij slikproblemen, ademtherapie (bij hyperventilatie en COPD), OMFT (Logopedie en Tandheelkunde), Linguïstiek (Taaldiagnostiek en behandeling), meertaligheid, logopedie bij neurologische problemen zoals CVA (afasie, dysartrie) of dementie, logopedie bij hoofd-halskanker, logopedie bij meertaligheid, logopedie bij kinderen met schisis, logopedie bij kinderen met auditieve verwerkingsproblemen, logopedie bij kinderen met beperkte Executieve Functies, logopedie bij kinderen met communicatieproblemen zoals bijvoorbeeld bij kinderen met ASS.

Door de invoering van Passend Onderwijs zijn er meer kinderen in het regulier onderwijs met een zorgvraag. Logopedie Olst is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van kinderen met een speciale zorgvraag. Wilt u als ouder of als professional hierover meer informatie? Neem dan contact op met Petra Koekkoek.


E-mailen
Bellen
Info