Logopedie Olst

Als u problemen ervaart bij communiceren, slikken of de ademhaling.  Logopedie Olst heeft in 2023 via Qualiview een waardering van 9,3 gekregen van cliënten en heeft daarmee van Qualizorg BV het Certificaat 'Praktijk met Zorg' ontvangen!

Algemene praktijkzaken

* Bij aanvang van de behandeling krijgt u de Handout Algemene praktijkzaken; u kunt deze ook hier lezen.

* Identificatieplicht in de zorg 

De overheid wil fraude in de zorg voorkomen. Daarom moet iedereen die medische zorg ontvangt, zich legitimeren. De zorgverlener controleert met het legitimatiebewijs of het Burgerservicenummer (BSN) bij u hoort. Die legitimatieplicht geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. Wilt u bij de eerste afspraak een geldig identificatiebewijs meenemen? Meer informatie kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.

* WBGO

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie tussen de zorgverlener en de patiënt. In deze vertrouwensrelatie overleggen en beslissen logopedist en patiënt zoveel mogelijk op basis van gelijkwaardigheid. Deze afspraken staan in de overeenkomst die u bij start van de behandeling ondertekent.

* Privacy

Tijdens het onderzoek en de behandeling horen logopedisten vertrouwelijke informatie. De logopedisten van Logopedie Olst gaan zorgvuldig om met deze vertrouwelijke informatie. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt nageleefd. Zonder uw toestemming zullen anderen geen gegevens over u krijgen. Het is wel gebruikelijk dat wij, alleen met uw toestemming, de verwijzer, en andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld een leerkracht, informeren over het onderzoek en de behandeling.
Wij zijn wettelijk verplicht de Patiëntgegevens 15 jaar te bewaren (voor kinderen geldt dat deze bewaartermijn ingaat op hun 18e verjaardag). Na afloop van deze periode worden alle gegevens door de praktijkhouder vernietigd.
Meer informatie over het Privacybeleid van Logopedie Olst leest u hier.

* Klachtenregeling/Wkkgz

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz.

De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopedie Olst volgt deze klachtenregeling. Als u niet tevreden bent over het logopedisch onderzoek en/of over de logopedische therapie, is het fijn dat u dit met de logopedist bespreekt. Als zij niet weet dat u een klacht heeft, kan zij deze niet oplossen. Komt u er niet samen uit, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.  Meer informatie over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici kunt u lezen op: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl


* Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Iedereen die met mensen werkt, kan te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Sinds 2013 is elke professional verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. In deze meldcode staat in 5 stappen beschreven wat een professional, de zorgverlener, moet doen bij een vermoeden. De logopedisten van Logopedie Olst volgen deze Meldcode als dat nodig is.

E-mailen
Bellen
Info